Sociální pracovnice

Všechny sociální pracovnice jsou registrované jako zdravotně sociální pracovnice dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Sociální pracovnice: Mgr. Petra Dobešová
tel. 588 442 257
  Libuše Janíčková
tel. 588 442 257
  Bc. Ivana Knoppová
tel. 588 442 257
  Judita Půrová
tel. 588 444 617
  Mgr. Iva Smékalová
tel. 588 444 617
Centrum provázení: Mgr. Hana Heroldová
tel: 734 683 059, 588 441 916
  Bc. Gabriela Nádvorníková, DiS.
tel.: 739 291 273, 588 441 916