Centrum provázení

Centrum provázení nabízí zdravotně-sociální poradenství, pomoc a podporu rodinám dětských pacientů při léčebném procesu.

Kdo se na nás může obrátit?

 • rodiny dětí se vzácným onemocněním
 • rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením
 • rodiny dětí narozených předčasně 
 • rodiny dětí narozených s nízkou či extrémně nízkou porodní hmotností
 • rodiny dětí, které utrpěly úraz, mají závažné infekční onemocnění

Provázení se odvíjí podle aktuálních individuálních potřeb rodiny a ošetřujícího personálu. Trvá zpravidla 1-6 měsíců, u závažných diagnóz i déle. Nejdéle je možné poskytovat provázení dva roky u dětských pacientů se stejnou diagnózou.

Zkušenosti z praxe ukázaly, že nezbytným předpokladem úspěšné léčby je informovaná, spolupracující a podporující pečující osoba.

V jakých situacích vám můžeme pomoci?

 • v náročném období, kdy čekáte na diagnózu, při jejím sdělování, krátce poté
 • při zorientování se v nepřehledné situaci, nejistotě
 • při změně zdravotního stavu vašeho dítěte
 • při zvládnutí hospitalizací vašeho dítěte,
 • při různých zákrocích a vyšetřeních, komunikaci se zdravotníky (dětským praktickým lékařem, specialistou)
 • při plánování péče o vaše dítě v domácím prostředí
 • při zajištění pomůcek hrazených zdravotní pojišťovnou či státní sférou
 • při zajištění podpory ze strany státu, nadací a nadačních fondů
 • při seznámení s pacientskou organizací
 • při navázání spolupráce s následnými službami (např. raná péče, paliativní podpora)
 • při plánování dalšího období, abyste mohli pro své dítě kvalitně fungovat a byli schopni náročnou situaci zvládnout

Centrum provázení je zařazeno do systému hrazené péče z veřejného zdravotního pojištění, poskytované u vybraného okruhu poskytovatelů zdravotní péče.

Kde nás najdete?

Centrum provázení | budova YB (2. patro)

Sociální oddělení | Centrum provázení (budova YB) Navigace (Mapy.cz) - klikněte na obrázek

Kontakt

Pracovnice CP:

Mgr. Hana Heroldová tel.: 734 683 059, 588 441 916
 
e-mail: hana.heroldova@fnol.cz
Bc. Gabriela Nádvorníková, DiS. tel.: 739 291 273, 588 441 916

e-mail: gabriela.nadvornikova@fnol.cz

 

Kdy se na nás můžete obrátit?

 • Pondělí | 7:30 – 15:00
 • Úterý | 7:30 – 15:00
 • Středa | 7:30 – 15:00
 • Čtvrtek | 7:30 – 15:00
 • Pátek | 7:30 – 12:00

Čerpáme z metodiky kolegů z Centrum provázení | Protože táta není kouzelník a lékař není Bůh (centrumprovazeni.cz).