Sociální oddělení zajišťuje sociální pomoc a zdravotně sociální poradenství hospitalizovaným občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci zvládnout vlastními silami ani s pomocí svých příbuzných. Z důvodů nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti, krizové situace, nevhodných životních návyků, sociálně znevýhodněného prostředí nebo z jiných závažných důvodů nejsou schopni zabezpečovat své sociální potřeby.

Kde nás najdete

Sociální oddělení | Centrum provázení
Orientrační plán areálu FNOL