Jak pomáháme?

Konkrétní sociální pomoc zajišťujeme v těchto hlavních oblastech:

V péči o seniory:

 • zajištění agentury domácí péče
 • zajištění pečovatelských služeb
 • zajištění umístění v lůžkových zařízeních následné péče
 • informace o možnostech a podání žádosti do domova pro seniory
 • pomoc při podání žádostí do sociálních pobytových služeb
 • řešení otázek důchodového zabezpečení 

V péči o děti:

 • sociální poradenství a pomoc rodinám v péči o dítě se zdravotním postižením
 • informace o sociálních dávkách poskytovaných vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte
 • řešení otázek při přiznání otcovství
 • sociální pomoc matkám v nepříznivé sociální situaci
 • poskytnutí ochrany a sociální pomoci týranému, zneužívanému a zanedbávanému dítěti 

Další pomoc:

 • řešení otázek dalšího pracovního zařazení vzhledem k zdravotnímu stavu
 • pracovně-právní poradenství
 • řešení různých životních událostí spojených se změnou zdravotního stavu
 • předání informací o dávkách pro osoby se zdravotním postižením
 • Centrum provázení